NLENDE

terug

Spelregels voor Citypass Haarlem

 

Spelregel 1

De Citypass Haarlem geeft twee soorten passen uit. Een jaarpas van € 17,50 en de weekpas van € 9,00. Bij de pas wordt gratis een restaurantgids verstrekt waarin deelnemers zijn opgenomen. De restaurantgids en de passen horen bij elkaar en kunnen niet apart verkocht worden.

Spelregel 2

Deze spelregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten die in de gids en de website vermeld staan alsmede het gebruik van de citypass.

Spelregel 3

Volgens de citypass formule kan er bij de aangesloten restaurants van de aanbiedingen zoals die in de gids en website vermeld staat gebruik worden gemaakt. De citypass Haarlem geeft aan maximaal 4 personen per kaart het recht op de aangeboden faciliteiten zoals die in de gids en de website vermeld staan. De Citypass Jaarkaart is één jaar geldig. De Citypass Weekkaart is één week geldig (7 opeenvolgende dagen). Op beide passen wordt de geldigheidsdatum vermeld op de Citypass.

Spelregel 4

De kaarten kunnen worden aangeschaft via de website: www.citypasshaarlem.nl maar kunnen ook gekocht worden bij een aantal verkooppunten. De verkooppunten staan vermeld op de website van www.citypasshaarlem.nl

Spelregel 5

De rekening van de pashouder moet direct na afloop aan de betreffende horecagelegenheid worden voldaan. Citypass Haarlem is niet verantwoordelijk voor de betaling.

Spelregel 6

Zowel de gids als de kaarten zijn met grote zorg door Citypass Haarlem samengesteld doch bevat uitsluitend de informatie welke zij van de horecagelegenheden heeft verkregen. Citypass Haarlem is niet verantwoordelijk en /of aansprakelijk voor afwijking van de verstrekte gegevens, noch voor de drukfouten in de gids. Tussentijdse wijzigingen van de aanbieders zijn mogelijk. Citypass Haarlem is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere indirect bijkomende kosten of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de Citypass Haarlem. Citypass Haarlem kan niet door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld uit hoofde waarvan dan ook – ter zake van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke prestatie.

Spelregel 7

Elke rechtsverhouding tussen Citypass Haarlem en de gebruiker wordt beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag alsmede en zover mogelijk van enig ander relevant bestaand of toekomstig bestaand verdrag wordt uitgesloten.

Spelregel 8

Indien u bij aanschaf van de Citypass Haarlem uw gegevens heeft verstrekt kunnen deze gebruikt worden voor informatie en/of speciale aanbiedingen van Citypass Haarlem en de speciaal geselecteerde bedrijven. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u dit schriftelijk bekend maken aan Citypass Haarlem, Gedempte Voldersgracht 55, 2011 WC Haarlem.

 
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren